Menu

Documents shared means people cared

Meer weten?

Download hier de whitepaper

ICT-PROJECTEN OVERHEID WEL ONDER CONTROLE?

13 mrt 2015

De media staan er bol van: de overheid heeft geen grip op haar ICT! De Tweede Kamer heeft er zelfs een (tijdelijke) commissie, onder voorzitterschap van Tom Elias, onderzoek naar laten doen. “De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten vaak niet in de hand voor wat betreft de kosten, de tijd of zelfs het eindresultaat.” is de ongezouten eindconclusie van de parlementaire onderzoekscommissie.

Een kanttekening wordt daarbij ook geplaatst bij de ICT-kennis bij de rijksoverheid. Maar geldt dit voor alleen de rijksoverheid? Veel van de bevindingen kunnen ook worden teruggevonden op andere bestuurlijke niveaus binnen de overheid.

 

Kan de overheid dan ICT-projecten nooit goed doen?

 

Wij weten dat het mogelijk is om ICT-projecten tot een goed eind te brengen, ook bij de overheid! Cruciaal daarbij is dat de rol van de uiteindelijke gebruikers ook voldoende wordt onderkend en dat de gebruikers dus betrokken worden bij de implementatie van de (ICT-)oplossingen in de organisatie. Volgens ons wordt het succes bepaald door de kwaliteit van de oplossing en de acceptatie door de gebruikers. Kort gezegd: "Succes = Kwaliteit * Acceptatie".

 

Op basis van jarenlange ervaring met projecten bij onder meer veel overheidsinstellingen hebben wij "De Acceptatie Flow" ontwikkeld: een leidraad voor succesvolle implementatie van ICT-oplossingen. Hiermee wordt ook de focus gelegd op tevreden klanten, zowel intern als extern.

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht

Bekijk ook

De Acceptatie Flow