Menu

Documents shared means people cared

Diensten

Onze dienstverlening passen wij graag aan op de behoefte van onze klanten. Geen organisatie is hetzelfde. Geen project verloopt gelijk. Met veel aandacht voor de gebruikers en voor het succes van de organisatie, kijken wij graag kritisch mee waar onze dienstverlening voor de organisatie toegevoegde waarde kan leveren.

Afhankelijk van de vraag kunnen onze mensen adviseren welke dienst, of combinatie van diensten benodigd is om de organisatie optimaal te laten presteren met behulp van de verschillende documentoplossingen.  
Om een indruk te geven van wat wij voor de gebruikers kunnen betekenen hebben wij hieronder enkele voorbeelden van onze dienstverlening opgenomen.

  • Tijdelijk of voor een langdurige periode het functioneel applicatiebeheer van de documentoplossingen;
  • Begeleiding bij de projectmatige implementatie van documentoplossingen en de verandering van een papieren naar een digitale werkwijze;
  • Persoonlijke begeleiding en training van applicatiebeheerders en gebruikers;
  • In kaart brengen en configureren van processen binnen de documentoplossingen;
  • Meedenken over de inrichting van het bedrijfsproces en de benutting van de mogelijkheden van workflowmanagement;

Met plezier dragen wij de opgebouwde kennis en ervaring in de afronding van een project of opdracht over aan de organisatie.

Implementatiebegeleiding

"The document people" van Enjoy & Deploy beschikken over de kennis en ervaring om organisaties te ondersteunen bij het gebruiken en inrichten van documentoplossingen. De gebruikers moeten meestal leren omgaan met een nieuwe applicatie en een nieuwe werkwijze, van analoog naar digitaal. Onze mensen zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze veranderingen. Tevens denken zij graag mee over de verdere inrichting van de betreffende Documentoplossing in relatie tot een bedrijfsproces.

Klantspecifieke training & workflow

De kennis van de documentoplossing bij eindgebruikers en/of applicatiebeheerders kan door onze trainers worden geoptimaliseerd. De inhoud van de training wordt volledig op de behoefte en configuratie afgestemd. Ook  richten wij waar wenselijk de oplossingen zo in dat de verschillende processen optimaal worden ondersteund door de documentoplossingen.

Functioneel Applicatiebeheer

Onze professionals hebben ruime ervaring met het implementeren en beheren van Documentoplossingen. Deze ervaring kan een organisatie benutten om invulling te geven aan het begrip informatiemanagement of om het functioneel applicatiebeheer structureel op te zetten. Daarnaast komen onze mensen u graag te hulp in situaties waarin het functioneel applicatiebeheer ingevuld dient te worden of extra aandacht behoeft. Deze situaties zijn bijvoorbeeld langdurige ziekte, vakantie, extra capaciteit etc. Onze functioneel beheerders besteden eveneens veel aandacht aan gebruikers, de inrichting van de applicatie en het delen van hun opgebouwde kennis.