Menu

Documents shared means people cared

GEMEENTE RIJSWIJK

9 feb 2014

Rijswijk is een groene gemeente met meer dan 47.000 inwoners. Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Rijswijk een interessante stad voor bedrijven om zich te vestigen.

Rijswijk staat garant voor kwalitatief goede publieke dienstverlening aan haar inwoners, bedrijven en partners. Gemeente Rijswijk vindt het belangrijk dat haar dienstverlening zorgt voor een optimale verbinding met en tussen stad en samenleving. Rijswijk is een vooruitstrevende gemeente als het gaat om de inzet van documentoplossingen. Enkele jaren geleden heeft de gemeente als één van de eersten het mid-office concept geïmplementeerd. Met dit project heeft Rijswijk een grote stap gemaakt op de dienstverleningsmonitor voor gemeenten.


De consultants van Enjoy & Deploy hebben in dit dienstverleningsproject een belangrijke rol vervuld bij de uitrol en de acceptatie van de software. Onder meer door opleidingen te verzorgen en de gebruikers te ondersteunen tijdens en na de ingebruikname. De afdeling functioneel applicatiebeheer gebruikte de kennis en inzet van Enjoy & Deploy tijdens de inrichtingsvraagstukken en de uitvoer van operationele taken.


Ook maakt de gemeente werk van het verminderen van de administratieve lastendruk en een effectievere inzet van mensen en middelen. Hierbij moet het lastenniveau lager blijven dan het gemiddelde in Haaglanden. Dit wil Rijswijk onder andere bereiken door de kosten terug te dringen, goed om te gaan met financiële risico's, de inkomsten van de gemeente te verhogen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren met het bieden van meer service en minder regels.


Rijswijk heeft er voor gekozen om zaakgericht te gaan werken en hiermee de volgende stap te zetten. Om het zaakgericht werken optimaal te kunnen ondersteunen heeft de gemeente een nieuw zaaksysteem aangeschaft. Aan Enjoy & Deploy is gevraagd om deze implementatie opnieuw te begeleiden en Rijswijk te adviseren bij de keuzes die gemaakt moeten worden en er vooral voor te zorgen dat de verschillende organisatieonderdelen naar tevredenheid met de nieuwe oplossing gaan werken.

Lees meer over de gemeente Rijswijk

 

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht