Menu

Documents shared means people cared

KNVB

19 feb 2014

De KNVB is met meer dan 1,2 miljoen leden en 30.000 wedstrijden per week de grootste sportbond van Nederland. Voor de sectie amateurvoetbal ondersteunde Enjoy & Deploy de selectie en implementatie van een factuursysteem. Doel was het automatiseren van centraal inkomende facturen (voorheen grotendeels per district) met behoud van een decentrale goedkeuringsprocedure.

Adriaan Schoorl: ‘Als je de KNVB van binnenuit leert kennen, raak je onder de indruk van de maatschappelijke verwevenheid en relevantie van de organisatie. Het werken met voetballiefhebbers was voor mij als buitenstaander ook erg leuk. In de eerste fase van het project begeleidden we de pakketselectie. We analyseren altijd wat noodzakelijk is en leveren een kritische bijdrage aan de leverancierspresentaties. Daarnaast speelden we een rol bij de onderhandelingen. Tijdens de implementatie bewaken we of de leverancier voldoende capaciteit en kwaliteit inzet. Bij de KNVB kon Ruud van Graafeiland vanuit Enjoy & Deploy, mede dankzij zijn financieel-economische achtergrond, een stevige bijdrage leveren; zelf deed ik het projectmanagement. Een bepaalde mate van druk heb je altijd in projecten. Het automatiseringsproces is gebaat bij gezonde spanning. Spannend was de complexiteit in de koppeling van het factuursysteem met het financiële systeem bij de KNVB; evenals het overtuigen van een brede groep KNVB’ers - van stropdas tot trainingspak. In beide opdrachten zijn we geslaagd. We vonden elkaar in een nuchtere, pragmatische aanpak.'

 

Ruud Scheer van de KNVB geeft aan: 'Opvallend vond ik de nauwgezetheid waarmee Enjoy & Deploy techniek en bruikbaarheid van de software volgde. De teamleden waren betrokken en aanwezig wanneer dat nodig was. Daarbij hadden ze oog voor de oplopende spanning van onze medewerkers als zaken niet liepen zoals gewenst. Het proces was ingewikkeld. Niet vanwege het systeem, maar omdat er heel veel mensen - waaronder veel vrijwilligers - bij betrokken waren die de overgang van papier naar digitaal moesten maken. Onder meer de budgethouders in de districten volgden het project met argusogen. Het is uiteindelijk gemakkelijker en sneller gegaan dan ik had gedacht. Tegenslagen in het project zijn vakkundig opgelost. Dat is volgens mij te danken aan de inzet van alle betrokkenen. Het beoogde doel is gehaald.'

 

Vrijwilliger
De KNVB is een organisatie die drijft op de energie van vele vrijwilligers. Met de hulp van Enjoy & Deploy zorgt de KNVB er onder andere voor dat declaraties van deze vrijwilligers snel en efficiënt worden verwerkt. 

 

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht