Menu

Documents shared means people cared

PROVINCIE NOORD-BRABANT

12 mrt 2014

De provincie Noord Brabant heeft zo’n 2,6 miljoen inwoners in 69 verschillende gemeenten. Wie denkt aan Noord Brabant, denkt aan innovatie en moderne techniek.

De provincie stáát voor Brabant en opereert vanuit 4 kernwaarden: verbindend, doortastend, vernieuwend en betrouwbaar. Gebaseerd op deze kernwaarden wil de provincie haar dienstverlening en bedrijfsvoering continu verbeteren in termen van transparantie, snelheid en efficiency.

 

Digitaal werken helpt om snelle en adequate dienstverlening te leveren en daarmee aan de verwachtingen van de klanten te kunnen voldoen.

 

Belangrijk daarbij is dat de documenten centraal toegankelijk zijn en informatie makkelijk kan worden gedeeld. Met een digitaledocumentstroom optimaal geïntegreerd in het dagelijks werk van de eindgebruikers.

 

Voor de invoering van het digitaal werken is in 2010 organisatiebreed de documentoplossing Corsa geïmplementeerd. Eind 2013 is het programma Zaakgericht Werken gestart, waarbij medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van een kwalitatief digitaal zaakdossier en voor de tijdige afhandeling. Brabant staat voor haar zaak!

 

Om deze nieuwe werkwijze optimaal te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van de webbased oplossingen MyCorsa NxT en xential. De consultants van Enjoy & Deploy zijn vanaf 2010 samen met de mensen van de provincie en de softwareleveranciers nauw betrokken bij deze ambitieuze projecten. Onze werkzaamheden zijn onderdeel van de programma's digitaal- en zaakgericht werken en daarnaast wordt onze expertise ingezet bij de uitvoering van het regulier functioneel- en applicatiebeheer.

 

Foto: Juriaan Wossink

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht

Geef Brabant de ruimte