Menu

Sociaal-Economische Raad (SER)

25 aug 2016

De SER is in 1950 bij wet opgericht en is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden). De SER wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke overeenstemming over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Zij streeft hierbij naar kwaliteit en draagvalk: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

De SER adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociale en economische beleid en belangrijke wetgeving op dit terrein. Ook voert de SER bestuurlijke taken uit. Eén daarvan is het bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen. Andere voorbeelden zijn het behandelen van klachten en adviesvragen over aanstellingskeuringen, het registreren van fusiemeldingen en het behandelen van geschillen in het kader van de fusiegedragsregels.

 

Door de toenemende digitalisering en ter ondersteuning van haar taken wil de SER haar informatievoorziening stroomlijnen, waardoor er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden en de bedrijfsvoering en kennisdeling optimaal wordt ondersteund. Om dit doel te bereiken heeft de SER besloten om het bestaande DMS te vervangen door de nieuwe en innovatieve oplossing van M-Files. Deze weloverwogen keuze is tot stand gekomen na een kort en zorgvuldig uitgevoerd vooronderzoek, bestaande uit:

 • Opstellen van een business case inclusief kostenbesparing.
 • Opstellen van een second opinion door een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van Informatiemanagement.
 • Aantonen van de mogelijkheden / toegevoegde waarde voor de SER processen in de praktijk d.m.v.  een zogenaamde Proof of Concept

Het onderzoek heeft ertoe geleid dat de SER overtuigd en enthousiast geraakt is over de krachtige functionaliteit en de gebruikersvriendelijkheid van M-Files.
In 2016 is de SER dan ook succesvol live gegaan met M-Files. Eén van de belangrijkste SER processen, het (digitaal) voorbereiden van vergaderingen, wordt volledig ondersteund met behulp van de functionaliteit van M-Files. Het relatiebeheer en de opslag van alle bedrijfsrelevante informatie is ook in het DMS ondergebracht.

Onze consultants hebben de SER in dit gehele traject ondersteund en begeleid. Onder meer bij:

 • Het opstellen van de business case (incl. kostenbesparing).
 • Het inrichten en configureren van M-Files (bijv. metadata, workflows) van M-Files.
 • Presenteren van de inrichting inclusief nieuwe mogelijkheden aan de kerngebruikers.
 • Begeleiden van de SER medewerkers bij het uitvoeren van de acceptatietesten.
 • Overzetten (migreren) van basisgegevens en documenten naar M-Files.
 • Opstellen van opleidingsmateriaal en het verzorgen van gebruikerstrainingen.
 • Leveren van nazorg op de werkplek na de in productie name.
 • Kennisoverdracht naar de beheerders van de SER.

Het is erg leuk om te zien dat de SER zo enthousiast is over de mogelijkheden en het gebruiksgemak van M-Files. Dit enthousiasme heeft er voor gezorgd dat er ook al allerlei vervolgprojecten zijn opgestart om andere SER processen (bijv. fusiemeldingen) met M-Files te ondersteunen. Ook wordt de inrichting van M-Files verfijnd voor de overdracht naar het Nationaal Archief en om op termijn substitutie te kunnen aanvragen. De SER heeft met M-Files een belangrijke basis gelegd voor de (digitale) toekomst en voor de stroomlijning van haar informatievoorziening. De komende periode zal de informatievoorziening verder geoptimaliseerd gaan worden. 

 

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht