Menu

Documents shared means people cared

WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

2 mrt 2014

Waterschap Brabantse Delta wil de waterautoriteit zijn die integraal zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Het waterschap zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Het beheergebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo'n 25.000 bedrijven. In het realiseren van deze missie spelen mensen een centrale rol. 

De mensen / eindgebruikers van het waterschap hebben een belangrijke rol vervuld in de Delta Digitaal projecten. De gebruikers zijn vanaf het eerste begin nauw betrokken bij de implementatie van het digitaal- en zaakgericht werken. Naast de inbreng van de gebruikers tijdens het ontwerpen, inrichten en testen van de document management oplossing, is er ook maximaal aandacht besteed aan opleiding en nazorg in de eerste weken na de live gang. Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat de nieuwe manier van werken in het nieuwe kantoor binnen afzienbare tijd door alle medewerkers is geaccepteerd.

 

In de 2e fase (Delta Digitaal II) is de gebruikersvriendelijkheid van de document oplossing verder geoptimaliseerd, zodat er nog efficiënter en effectiever digitaal kan worden gewerkt. Door de implementatie van digitaal werken is de dienstverlening naar de klant verbeterd. Doorlooptijden zijn verminderd en klanten worden sneller geholpen doordat de informatie centraal in digitale dossiers (zaken) is opgeslagen. Deze kwaliteitsverbetering levert zowel intern als extern voordelen op.

 

Onze consultants hebben in beide projecten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de beoogde projectdoelstellingen en de tevredenheid van de klanten. Waterschap Brabantse Delta staat hiermee, nu en in de toekomst, voor de slagvaardige en efficiënte uitvoering van zijn missie. 

 

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht