Menu

Exxellence

De Exxellence Suite bestaat uit een totaalpakket van softwareoplossingen, waaronder een zaaksysteem, een klant contact systeem en E-Formulieren. Met de implementatie van de Suite wordt voor een toekomst vaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening gezorgd.

De Exxellence Suite is gebaseerd op open standaarden waarmee overheden hun klant centraal stellen en kunnen inspelen op actuele landelijke overheidsthema's en richtlijnen, zoals Digitaal 2017.

Recent hebben Enjoy & Deploy, softwareleverancier Exxellence en adviesbureau VeloA de handen ineen geslagen. Met de gezamenlijk ontwikkelde aanpak halen overheden planmatig meer rendement uit het zaaksysteem. Uiteindelijk leidt dit tot een optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.

Concreet aanbod

Samen met de opdrachtgever wordt bepaald wanneer de implementatie van het zaaksysteem aan de organisatiedoelen (acceptatiecriteria) voldoet. Daarnaast worden opdrachtgevers gedurende een vaste periode ondersteund. Het gaat om ondersteuning bij het correct inrichten en gebruik van het zaaksysteem, het realiseren van draagvlak bij medewerkers en het opzetten van de beheerorganisatie.

Drie expertises, één doel

Enjoy & Deploy

Binnen de gezamenlijke aanpak richt Enjoy & Deploy zich op het opzetten van de beheerorganisatie, tijdelijke ondersteuning van het beheer en het opleiden van gebruikers. Adriaan Schoorl, directeur bij Enjoy & Deploy: "Onze werkwijze richt zich op het betrekken van de eindgebruiker. Door medewerkers (proceseigenaren) nauw te betrekken bij de inrichting van het zaaksysteem en het beheer, bereik je betrokkenheid en herkenning. De mensgerichte benadering in combinatie met gedegen kennis van het zaaksysteem, zorgt ervoor dat wij de brug slaan tussen de techniek en de business."

Exxellence

Exxellence biedt met het Exxellence ZaakSysteem een softwareoplossing voor een integrale dienstverlening en zaakgerichte afhandeling van processen. Maarten van der Hoek, directeur bij Exxellence: "Voor wat betreft de inrichting, het gebruik en het beheer van het zaaksysteem, valt er in de praktijk veel winst te behalen. Wij willen onze opdrachtgevers helpen om het maximale uit het zaaksysteem te halen. Onze gezamenlijke aanpak laat het zaaksysteem optimaal aansluiten op primaire dienstverleningsprocessen van onze opdrachtgevers. Wij gaan hierbij uit van kritische succesfactoren."


VeloA


VeloA helpt opdrachtgevers met procesoptimalisatie en het realiseren van draagvlak in de organisatie van de opdrachtgever. Daniël Prins, manager van VeloA, ervaart dat het stroomlijnen van processen slechts één van de succesfactoren is voor zaakgericht werken. "De acceptatie van het zaaksysteem door de gebruikers en het borgen van functioneel (applicatie)beheer zijn minstens zo belangrijk."

Benieuwd naar de gezamenlijke aanpak?
Neem gerust contact met ons op. Wij kijken graag samen welke winst er met het zaaksysteem te behalen valt. De dienstverlening wordt volledig op de specifieke situatie en behoeften van de klant afgestemd.