Menu

Publieke waardecreatie

Uit recent onderzoek van Publiekewaardecreatie.nl is gebleken dat de organisatorische impact van de implementatie van zaakgericht werken en het zaaksysteem wordt onderschat. Het onderzoek maakt duidelijk waar de knelpunten zitten en geeft een helder beeld van de mogelijke oplossingsrichtingen om de implementatie tot een succes te maken. Hoe kunnen zaakgericht werken en het zaaksysteem bijdragen om de kwaliteit van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren zodat de publieke waarde wordt verhoogd? 

Benieuwd naar het programma van het kennisseminar zaakgericht werken en de bijdrage die wij hieraan leveren? Download dan hieronder de brochure over het seminar.

Direct inschrijven kan op de website van Publiekewaardecreatie.nl​